Va chạm với xe khách, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ