Va chạm với xế hộp, Chủ tịch Mặt trận xã bị thương nặng