Va chạm với ô tô, con dâu tử vong, bố chồng nguy kịch