Va chạm với người phụ nữ gánh cỏ, cô gái trẻ bị xe tải cán chết