Va chạm khủng khiếp tại dốc cầu 'chết chóc', tài xế khóc gào cầu cứu