Va chạm khi đổ dốc cầu, 1 người chết, 1 người nguy kịch