Va chạm giữa 2 xe máy trên đường cao tốc, một người tử vong tại chỗ

12/0,265