'Út trọc' Đinh Ngọc Hệ bị tòa quân sự tuyên phạt 12 năm tù