USB 'không bị virus' của quân đội Việt Nam đã được thương mại hóa, bản 8GB giá 880 ngàn đồng