Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán sớm ung thư buồng trứng