U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Đã lỡ rồi, ta vô địch đi thôi