U23 Việt Nam gặp khó khăn vì thời tiết ở Trung Quốc