U23 Việt Nam: Cứ vui đi, phần còn lại để thầy Park lo!