U23 Việt Nam: Chờ một đường cong của người đặc biệt