U nang to như quả dưa hấu khổng lồ bên trong buồng trứng của người phụ nữ