Tỷ phú Trần Bá Dương tính gì khi chi hơn 2.200 tỷ vào công ty bầu Đức?

12/1,236