Tuyết dày 40 cm phủ kín thị trấn giữa sa mạc Sahara