Tướng Sùng Thìn Cò: 'Tài sản tham nhũng chẳng nhẽ có cánh mà bay'

14/1,454