Tướng Nga: 'Chúng tôi dẫn đầu thế giới về khí tài quân sự hiện đại'