Tưởng là 'nữ hoàng hàng hiệu', hóa ra Ngọc Trinh cũng mê sắm giày giá 'sinh viên'