Tưởng được "siêu khuyến mãi", dân ngã ngửa vì mua hàng kém chất lượng giá cao