Tướng cướp tàn độc, đạp ngã xe phụ nữ rồi kề dao uy hiếp