Tướng cướp khét tiếng Phước 'tám ngón' và cuộc vượt ngục không tưởng bằng dao lam