Tướng công an lên tiếng vụ bêu riếu người mua bán dâm giữa phố