Tướng công an: Có người cắm cả bằng tiến sĩ vì cá độ World Cup