Tuổi xông đất năm 2021 cho gia chủ tuổi Tỵ làm ăn phát đạt, tiền vào như nước

Cầu tiền tài, sự nghiệp năm nay người tuổi Tỵ nên chọn người xông đất tuổi nào?

Xông đất, xông nhà là vấn đề quan trọng mà mọi người ai cũng rất chú trọng. Xông đất được hiểu chính là thời điểm chuyển giao của năm cũ và năm mới vào mùng 1 tết. Tại thời điểm này nếu gia chủ chọn được người đến xông đất hợp tuổi sẽ mang đến mọi điều may mắn tốt đẹp. Ngược lại nếu năm đó người đến xông đất mang tuổi xung khắc với chủ nhà. Đem lại cho bản thân chủ nhà cũng các thành viên trong gia đình một năm đầy bất lợi. Từ sức khỏe đến công việc và chuyển tình cảm đều bị ảnh hưởng xấu.

Tuổi xông đất năm 2021 cho người tuổi Tỵ làm ăn phát đạt, tiền vào như nước

Tuổi xông đất năm 2021 cho người tuổi Tỵ chi tiết:

Tuổi xông đất năm 2021 cho người tuổi Quý Tỵ 1953

Tuổi của Gia chủ: Quý Tỵ

Năm sinh : 1953

Mệnh: Trường Lưu Thủy

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Quý Tỵ năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Quý Tỵ 1953 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 11/12 điểm.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 10/12 điểm.

Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 9/12 điểm.

Năm 1985 (Tuổi Ất Sửu – Hải Trung Kim) – 9/12 điểm.

Năm 2000 (Tuổi Canh Thìn – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm.

Năm 1970 (Tuổi Canh Tuất – Thoa Xuyến Kim) – 9/12 điểm.

Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) – 9/12 điểm.

Năm 1973 (Tuổi Quý Sửu – Tang Đố Mộc) – 8/12 điểm.

Năm 1945 (Tuổi Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy) – 7/12 điểm.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 7/12 điểm.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Quý Tỵ 1953

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Quý Tỵ khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

– Đinh Mão (Sinh năm 1987), Quý Hợi (Sinh năm 1983), Đinh Hợi (Sinh năm 1947), Đinh Mùi (Sinh năm 1967), Giáp Dần (Sinh năm 1974)

Tuổi xông đất năm 2021 cho người tuổi Ất Tỵ 1965

Tuổi của Gia chủ: Ất Tỵ

Năm sinh : 1965

Mệnh: Phú Đăng Hỏa

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Ất Tỵ năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm.

Năm 1973 (Tuổi Quý Sửu – Tang Đố Mộc) – 9/12 điểm.

Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) – 8/12 điểm.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 8/12 điểm.

Năm 1976 (Tuổi Bính Thìn – Sa Trung Thổ) – 7/12 điểm.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 7/12 điểm.

Năm 1946 (Tuổi Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – 7/12 điểm.

Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 7/12 điểm.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Ất Tỵ khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

– Ất Mão (Sinh năm 1975), Tân Hợi (Sinh năm 1971), Giáp Thân (Sinh năm 1944), Đinh Mùi (Sinh năm 1967), Giáp Dần (Sinh năm 1974)

Tuổi xông đất năm 2021 cho người tuổi Đinh Tỵ 1977

Tuổi của Gia chủ: Đinh Tỵ

Năm sinh : 1977

Mệnh: Sa Trung Thổ

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Đinh Tỵ năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 11/12 điểm.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 11/12 điểm.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 10/12 điểm.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm.

Năm 1985 (Tuổi Ất Sửu – Hải Trung Kim) – 9/12 điểm.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 9/12 điểm.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Đinh Tỵ khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

– Canh Thân (Sinh năm 1980), Canh Dần (Sinh năm 1950), Quý Hợi (Sinh năm 1983), Tân Mão (Sinh năm 1951), Đinh Mùi (Sinh năm 1967)

Tuổi xông đất năm 2021 cho người tuổi Kỷ Tỵ 1989

Tuổi của Gia chủ: Kỷ Tỵ

Năm sinh : 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Kỷ Tỵ năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1989 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 10/12 điểm.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 8/12 điểm.

Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 8/12 điểm.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 8/12 điểm.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Kỷ Tỵ khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

– Quý Mùi (Sinh năm 2003), Đinh Hợi (Sinh năm 1947), Quý Hợi (Sinh năm 1983), Ất Mão (Sinh năm 1975), Ất Mùi (Sinh năm 1955)

Tuổi xông đất năm 2021 cho người tuổi Tân Tỵ 2001

Tuổi của Gia chủ: Tân Tỵ

Năm sinh : 2001

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Tân Tỵ năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Tân Tỵ 2001 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 11/12 điểm.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 11/12 điểm.

Năm 1968 (Tuổi Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) – 10/12 điểm.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 9/12 điểm.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 9/12 điểm.

Năm 1999 (Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 9/12 điểm.

Năm 1961 (Tuổi Tân Sửu – Bích Thượng Thổ) – 8/12 điểm.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Tân Tỵ 2001

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Tân Tỵ khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

– Canh Dần (Sinh năm 1950), Ất Hợi (Sinh năm 1995),Canh Thân (Sinh năm 1980),Tân Mão (Sinh năm 1951),Giáp Dần (Sinh năm 1974).

Thạch Thảo (TH)

Đang tải...
Phát hiện 5 hộ dân trồng hơn 200 cây anh túc làm rau nuôi lợn

Phát hiện 5 hộ dân trồng hơn 200 cây anh túc làm rau nuôi lợn

Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong

Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong

Xúc động khoảnh khắc chú chó già yếu từ biệt chủ trước khi rời nhà tìm nơi để… chết

Xúc động khoảnh khắc chú chó già yếu từ biệt chủ trước khi rời nhà tìm nơi để… chết

Lâm Đồng: Ô tô mất lái lao vào tường khiến 4 người thương vong

Lâm Đồng: Ô tô mất lái lao vào tường khiến 4 người thương vong

TIN MỚI