Tung 40 chiến hạm rầm rộ tập trận trên Biển Đông, Trung Quốc muốn có 'hành động lớn'?