Từ vụ chó Ngao Tây Tạng cắn chết người: Báo động đỏ thú nuôi trong nhà

12/1,361