Từ hôm nay,Việt Nam tạm ngừng nhập khẩu thịt từ Brazil

21/0,450