Từ hình xăm mỏ neo giữa trán, tên cướp bị sa lưới ở Gia Lai

14/0,385