Tử hình kẻ bắt cóc, cưỡng hiếp bé gái 7 tháng tuổi