Tự gây tai nạn, chánh Văn phòng UBND huyện tử vong