Từ chữ viết, người đàn bà 21 năm trốn truy nã bị bắt