Từ chối uống bia, nam thanh niên bị đánh tử vong

13/0,492