Từ cái 'nhìn đểu', hai nữ sinh triệu tập băng nhóm ẩu chiến