Từ bán giày dạo, cô gái Đồng Tháp trở thành bà chủ lớn

13/1,019