Từ 5/12, sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình