Từ 15/01/2018 sẽ không được dùng bằng lái làm thủ tục check-in khi đi máy bay