TS Nguyễn Văn Khải: 'Người mua máy lọc nước bị lừa bấy lâu nay mà không hề biết'

12/0,888