Truyền thông Đức: Thủ tướng Angela Merkel 'mất tích'