Truy tìm tên trộm đột nhập bệnh viện "cuỗm" tài sản của bệnh nhân

18/0,374