Truy tìm nguồn gốc bò khô nghi là tác nhân gây bệnh tan máu cấp