Truy tìm đối tượng táo tợn đập cửa ô tô trước siêu thị trộm tài sản