Truy sát tình nhân sau những ngày 'mặn nồng trong bóng tối'