Truy điệu 34 liệt sĩ 'Trung đoàn mũ sắt' hy sinh tại Kon Tum