Trường tiểu học phải trả lại 738 triệu đồng sau khi bị tố lạm thu