Trường mầm non “thấp thỏm” với những phòng học sắp sập

26/0,791