Trường Giang 'xấu lạ' cùng Hương Giang náo loạn phố Nguyễn Huệ