Trường Giang đổ bệnh phải truyền nước biển giữa tin đồn chia tay