Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Không có bất thường trong bầu chọn hiệu trưởng

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM khẳng định thực hiện đúng các quy trình, quy định liên quan đến việc bầu chọn PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh làm hiệu trưởng.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Không có bất thường trong bầu chọn hiệu trưởng Ảnh 1

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Thực hiện 7 bước quy trình nhân sự

Theo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM (HCMUTE), quy trình nhân sự hiệu trưởng của trường được xây dựng đúng theo quy định của pháp luật. Cụ thể là Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và Nghị định 115/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, tại Khoản 2, Điều 46 của Nghị định 115/2020 quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm viên chức quản lý.

Nhà trường đã ban hành Kế hoạch 262 ngày 29/3/2021 về việc thực hiện quy trình nhân sự đề nghị Bộ GD&ĐT công nhận Hiệu trưởng HCMUTE nhiệm kỳ 2020 – 2025, được thực hiện thông qua 7 bước.

Cụ thể, tại bước 3 của Quy trình quy định Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên lãnh đạo giới thiệu 1 người cho một chức vụ trong số nhân sự được giới thiệu ở bước 2 hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Trường hợp nếu kết quả giới thiệu của tập thể lãnh đạo khác với kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2 thì báo cáo, giải trình rõ với Hội đồng trường để Hội đồng trường xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Trong trường hợp này, Hội đồng trường tiến hành họp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng trường về hai phương án ở bước 2 và bước 3 nêu trên bằng phiếu kín. Theo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng trường, phương án được chọn sẽ được đưa vào thực hiện các bước.

Theo diễn biến các bước của các hội nghị thực hiện quy trình nhân sự Hiệu trưởng ngày 12/4/2021 (Theo kế hoạch 262) thì kết quả của Bước 2 – Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng và Bước 3 – Hội nghị Tập thể lãnh đạo (lần 2) là khác nhau, nên theo quy trình tại Bước 3, Hội đồng trường tiến hành họp lấy ý kiến các thành viên về hai phương án ở bước 2 và bước 3 nêu trên bằng phiếu kín và ý kiến chỉ đạo của Hội đồng trường là chọn phương án ở Bước 3 (Phương án của Tập thể Lãnh đạo – Nhân sự được chọn là PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh).

Cụ thể, ở bước 3, thành phần gồm Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng Phòng Tổ chức hành chính. Có 5 thành viên có mặt (tỉ lệ 100%). Kết quả, giới thiệu PGS.TS Lê Hiếu Giang (tỷ lệ 40%); giới thiệu PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh (tỷ lệ 60%).

Kết quả này đã được công bố tại hội nghị. Với sự có mặt 15/19 thành viên Hội đồng trường (tỷ lệ 78,9%). Hội nghị nghe Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo kết quả tại hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng và hội nghị tập thể lãnh đạo lần thứ hai. Thảo luận cho ý kiến bằng phiếu kín. Hội đồng trường thống nhất (15/15 thành viên đồng ý) phương án được chọn phải đạt trên 50% số thành viên hội đồng trường đồng ý thì được giới thiệu tại bước 4.

Tại Bước 4 – Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến về nhân sự được Tập thể lãnh đạo giới thiệu (hoặc phương án được chọn) ở bước 3 không có quy định về việc nhân sự được lấy ý kiến phải đạt được tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, tỷ lệ phần trăm tính trên tổng số người được triệu tập hay tổng số phiếu hợp lệ.

Đảm bảo quy trình

Trước đó, có thông tin cho rằng PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh (người được Hội đồng trường quyết nghị chọn làm hiệu trưởng), ở bước 4 chỉ được 48 phiếu đồng ý/99 người được triệu tập, tỷ lệ tín nhiệm 48,5% – không quá bán… mà vẫn được đưa tiếp vào xem xét ở bước tiếp theo là có dấu hiệu bất thường.

Theo HCMUTE, nhận xét trên là không dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật mà mang tính chủ quan, làm hiểu sai tính đúng đắn trong việc thực hiện quy trình nhân sự Hiệu trưởng của nhà trường. Quy định tại Khoản 2, Điều 46 của Nghị định 115/2020 về trình tự, thủ tục bổ nhiệm viên chức quản lý có ghi rõ kết quả giới thiệu của Tập thể lãnh đạo mở rộng ở bước 2 và lấy phiếu tín nhiệm ở bước 4 không công bố tại hội nghị…

Xung quanh thông tin HCMUTE đã vi phạm nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn nhân sự hiệu trưởng do Hội đồng trường ban hành, có sự bất thường trong việc bầu Hiệu trưởng, theo HCMUTE, những thông tin trên là không dựa trên cơ sở các quy định cụ thể của Kế hoạch 262 của trường và các quy định của pháp luật, cụ thể là Nghị định 99/2020 của Chính phủ…

Quy trình 7 bước lựa chọn nhân sự hiệu trưởng (từ ngày 29/3 đến 15/4) của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM:

Bước 1 – Hội nghị tập thể lãnh đạo trường.

Bước 2 – Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Bước 3 – Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của viên chức; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Bước 4 – Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến về nhân sự được tập thể lãnh đạo giới thiệu (hoặc phương án được chọn) ở bước 3 bằng phiếu kín.

Bước 5 – Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lấy ý kiến bằng văn bản về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm.

Bước 6 – Hội nghị tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự.

Bước 7 – Hội nghị hội đồng trường quyết định nhân sự.

Đang tải...
Hi hữu: Xe lu tông chết công nhân đang làm đường ở Gia Lai

Hi hữu: Xe lu tông chết công nhân đang làm đường ở Gia Lai

NÓNG: Thêm 1 ca COVID-19 ở quận 7, là đồng nghiệp với ca ở Thủ Đức

NÓNG: Thêm 1 ca COVID-19 ở quận 7, là đồng nghiệp với ca ở Thủ Đức

Xác minh hình ảnh nhiều thanh niên xăm trổ nghi xuất hiện ở các dự án điện gió

Xác minh hình ảnh nhiều thanh niên xăm trổ nghi xuất hiện ở các dự án điện gió

Nguyên thiếu tá tố cáo sai phạm tại Công an Đồ Sơn: ‘Nếu rút đơn, tôi có 25 tỷ’

Nguyên thiếu tá tố cáo sai phạm tại Công an Đồ Sơn: ‘Nếu rút đơn, tôi có 25 tỷ’

TIN MỚI

Lâm Duẫn lộ ảnh hẹn hò

Lâm Duẫn lộ ảnh hẹn hò

Lâm Duẫn từng phủ nhận hẹn hò với nam ca sĩ Nhan Nhân Trung. Tuy nhiên, mới đây cô bị bắt gặp tới nhà bạn trai.